دریافت ISO 9001 -2015

دریافت ISO 9001 -2015

بسمه تعالی

   دریافت گواهینامه  ISO 9001-2015  از سوی شرکت صنعتی تلاش حاکی از اهتمام مسئولان و کارکنان به بهبود عملکرد و افزایش میزان رضایتمندی مشتریان است.

    بدینوسیله توفیق این شرکت در کسب گواهینامه ISI 9001-2015  را به اطلاع کلیه نمایندگان و تولیدکنندگان محترم می رساند.

پرسش ها و نظرات

ارسال پرسش و نظر:
ارسال