خظ مشی شرکت تلاش

خظ مشی شرکت تلاش

شرکت صنعتی تلاش از سال 1383 در زمینه تولید و مونتاژ موتورسیکلت مشغول می باشد ، تبیین خط مشی شرکت با رویکردی مجموعه نگر و جهت دهنده ارکان و عناصر شرکت در جهت حصول اطمینان از این موضوع است که محصولات شرکت با کیفیت و با الزامات ، نیازها و انتظارات مشتریان و ذینفعان تطابق و سازگاری دارند و در این راستا اهداف زیر را سرلوحه کار خود قرارداده است .

 

 1. کسب اعتماد و رضایت کامل مشتریان و ارزش آفرینی مستمر براي کلیه ذینفعان
 2. حصول اطمینان  از ارتقاء کیفیت  محصولات منطبق  بر استاندارد های جاری  و مشحصات فنی و کیفی تعریف شده
 3. تلاش برای بهبود مستمر کیفیت در تمامی فعالیتها و حصول اطمینان از اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت  در شرکت
 4. تلاش برای افزایش توانایی های تخصصی کارکنان و ارتقاء سطح آگاهی و دانش علمی و کاربردی پرسنل
 5. تلاش برای افزایش سهم بازار داخلی
 6. تلاش برای صیانت از سلامت منابع انسانی و حفاظت از محیط زیست

 

اهداف مستتر در خط مشی شرکت در برگیرنده تعهد نسبت به موارد زیر می باشد :

 

 • اندازه گيري افزايش رضايت مشتري
 • انجام آموزش های مورد نياز پرسنل و توسعه فرهنگ كيفيت
 • انجام اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از بروز مشكلات
 • ايجاد انگيزه و روح همكاري در سازمان با بكار گيري شيوه هاي مناسب
 • افزایش مشارکت و تعامل بین واحدها و همسوئی بین جریان مسیر کار
 • كاهش ضايعات با استفاده از روشها و تكنيكهاي نوين
 • تعيين اهداف كيفي از طريق شاخصهاي كمي .
 • رعایت  کامل اصول و مقررات  زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی
 • کاهش ریسک خطرات بالقوه در عملکردهای شرکت

 

این خط مشی به منزله چهار چوبی برای ارتقاء و جذب مشتریان بوده  و مسئوليت حسن اجراي اين نظام بر عهده كليه پرسنل شرکت در كليه رده هاي شغلي است . اینجانب ضمن تعهد به تحقق و بهبود مداوم کلیه الزامات از همه همکاران می خواهم با درک اهداف شرکت با بکارگیری روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری در انجام مسئولیت های خویش تلاش نمایند.

پرسش ها و نظرات

ارسال پرسش و نظر:
ارسال