معرفی مدیران

معرفی مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

 

آقای حسن رحیم منفرد

مدیر عامل

 

آقای فریبرز نامور

قائم مقام مدیر عامل

 

آقای حسین احتشام مهر

مدیر امور مالی و اداری

 

آقای بهمن جاوید

مدیر فروش و خدمات پس از فروش

 

آقای محمد سبزی

مدیر کارخانه

 

آقای شهرام معصومی

مدیر بازرگانی داخلی

 

خانم لاله فتحی

سرپرست بازرگانی خارجی

 

 

پرسش ها و نظرات

ارسال پرسش و نظر:
ارسال